Vuoden esteettinen teko -palkinto esitystaiteilija Meiju Niskalalle

Meiju Niskala on kannustanut toiminnallaan ihmisiä arjen löytöretkeilyyn ja näkemään arkista ympäristöään uusin tavoin. Niskalan projekteihin on kuulunut niin julkaisuja kuin vuorovaikutuksellisempaa toimintaa kaupunkilaisten parissa. Hän on esimerkiksi toiminut vuodesta 2008 lähtien kokemuksellisen kaupungin konsulttina eri puolilla Suomea. Konsultin vastaanotoilla on etsitty ihmisten kanssa uudenlaisia tapoja kokea ihmisille tuttu kaupunkiympäristö. Niskalan kirjat Olet tässä (Turku) vuodelta 2006 ja Olet tässä (Helsinki) vuodelta 2008 tuovat projektin keskeiset ajatukset laajemman yleisön ulottuville.

Viimeksi Niskala on yllyttänyt ihmisiä arjen löytöretkeilyyn Turussa kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvässä Turku365 -hankkeessa, jonka taiteellisena johtajana hän on toiminut. Hankkeeseen on kuulunut esimerkiksi taideklinikoita, joissa ihmiset ovat tehneet oman kiinnostuksensa pohjalta heille räätälöidyn teoksen julkiseen tilaan. Tuloksena on syntynyt teoksia huikeista neulegraffiteista vanhojen kaupunkikuvien päälle maalattuihin kuviin. Teosten toteuttaminen on saanut ihmiset pohtimaan kaupunkitilaa uusista näkökulmista ja hahmottamaan suhdettaan siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Turku365 -hankkeeseen kuuluvien töiden toteutukseen on osallistunut noin 2000 kaupunkilaista, harrastajaa ja taiteilijaa. Hankkeeseen liittyy myös Niskalan viimeisin kirjallinen työ Kalenteri arjen löytöretkeilijälle.

Palkintoraati kiittää Meiju Niskalaa toiminnasta, jolla hän on herättänyt ihmisiä kiinnittämään huomiota arkisen ympäristön arvoon ja sen moniin mahdollisuuksiin. Toivomme, että hänen esimerkkinsä kannustamana yhä useampi meistä löytää itsestään arjen löytöretkeilijän.

Palkintoraatiin kuuluivat Suomen Estetiikan Seuran hallituksen puolesta Kalle Puolakka sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tani. Palkinnon saaja julkistettiin Seuran vuosikokousseminaarin yhteydessä Tieteiden talolla 1.12.2011.